Zakład Sieci i Zasilania

zasilanie – energetyka

Zakład Sieci i Zasilania

mail: biuro@zsiz.pl
www.zsiz.pl

Główny zakres naszej działalności, to kompleksowa obsługa prac elektroenergetycznych dla potrzeb dużych i średnich budów, remontów ulic, rozjazdów czy też ciągów komunikacyjnych oraz konserwacja i eksploatacja infrastruktury technicznej taboru tramwajowego. Od 1996 roku uczestniczyliśmy w niemal każdej przebudowie sieci trakcyjnej na terenie Wrocławia. Wykonane przez nas roboty elektrotrakcyjne, elektroenergetyczne, torowe oraz ogólnobudowlane służą mieszkańcom Wrocławia.

USŁUGI:

  • prace elektroenergetyczne dla potrzeb dużych i średnich budów,
  • remontów sieci napowietrzne i kablowe sieci elektrotrakcyjne,
  • transformatorowe i prostownikowe budów lub przebudów obiektów
  • elektroenergetycznych remontów i układów ulic, torowisk, rozjazdów oraz układów
  • sterowania zwrotnic
  • pomiary sieci stałoprądowych i zmiennoprądowych
  • projekty elektroenergetyczne