SOLID SOLUTIONS

systemy informatyczne – systemy ERP

Solid Solutions

www.solidsolutions.pl

Solid Solutions

Obsługa średnich i dużych organizacji w zakresie złożonych potrzeb informatycznych głównie w zakresie tworzenia innowacyjnych, dedykowanych systemów oraz dostaw i wdrożeń systemów klasy ERP