W zeszłym tygodniu odbyło się kolejne ważne wydarzenie dla Klubu Biznesu Olympic. Mieliśmy przyjemność wziąć udział w śniadaniu biznesowym Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, którego finałem było oficjalne podpisanie przez członka Prezydium Rady DIG Mariusza Żebrowskiego oraz Remigiusza Jezierskiego porozumienia o współdziałaniu na rzecz promocji dolnośląskich przedsiębiorców i firm oraz na rzecz upowszechniania idei sportowych wśród dzieci i młodzieży.

Tematem przewodnim spotkania, na które przybyło nie tylko z całego Dolnego Śląska, ale także z Opolszczyzny i Wielkopolski
ponad 60 przedsiębiorców, była polsko – afrykańska współpraca gospodarcza. Działania DIG na rzecz polskich firm, które są zainteresowane wchodzeniem na wybrane rynki afrykańskie zaprezentowane zostały na przykładzie jednego z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych firmy FEERUM SA., o czym osobiście opowiedzieli przedstawiciele jej zarządu inż. Daniel Janusz i Piotr Wielesik. O warunkach nawiązywania współpracy gospodarczej z wybranymi krajami Czarnego Lądu mówił Prezes Afrykańsko – Polskiej Izby Handlowej „Pro Africa” Filip Suś. W spotkaniu udział wzięło wielu szanownych gości, o czym więcej w szerszej relacji:

www.dig.wroc.pl