Sauber Chemicals

chemia przemysłowa

Sauber Chemicals Corporation Sp. z o.o..
Tomasz Kulczycki i Remigiusz Jeż

mail: remigiusz.jez@sauber-chemicals.pl
mail: tomasz.kulczycki@sauber-chemicals.pl

 

Główne kierunki firmy to: chemia przemysłowa i gospodarka odpadami.

Spółka zajmuje się produkcją rozpuszczalników, bejcy do drewna. W naszym portfolio posiadamy także technologię uzyskania szkła wodnego. W tej chwili chwili wprowadzamy na rynek polski rozpuszczalnik TR-1.
Następną gałęzią firmy jest gospodarka odpadami i odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Szczególnie specjalizujemy się w unieszkodliwieniu, recyklingu, asenizacji tak zwanych odpadów niebezpiecznych. Posiadamy stosowne decyzje, oraz szereg umów konsorcjum z oczyszczalniami, oraz zakładami unieszkodliwiania odpadów, co pozwala nam na przyjęcia każdego kodu odpadu.
W tak zorganizowanym przedsiębiorstwie łączymy odzysk odpadu wraz z produkcją, co stawia naszą firmę o krok przed konkurencją.