Proasekuracja sp. z o.o. jest brokerem ubezpieczeniowym wykonującym czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na:

  • zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach dotyczących odszkodowania,
  • organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

W przeciwieństwie do innego uczestnika rynku pośredników ubezpieczeniowych – agenta ubezpieczeniowego, broker działa wyłącznie w imieniu swojego klienta (mocodawcy) i nie łączy go jakikolwiek stosunek zatrudnienia z ubezpieczycielem. Broker jest więc „adwokatem ubezpieczeniowym” swojego klienta, reprezentując go przed towarzystwami ubezpieczeniowymi w trakcie negocjacji warunków umowy ubezpieczenia, w później w trakcie jej wykonywania.
Firma oferuje pełną ofertę programów ubezpieczeniowych z zakresu:

  • ubezpieczeń komunikacyjnych
  • ubezpieczeń majątkowych
  • ubezpieczeń finansowych
  • ubezpieczeń osobowych