POLKON Sp. z o.o.

kontenery biurowe – kontenery socjalne – kontenery sanitarne – kontenery magazynowe

POLKON
Małgorzata Sprawka

e-mail: kontenery@polkon.eu
www.polkon.eu

POLKON

Produkcja, sprzedaż i wynajem kontenerów:
 socjalnych,
 sanitarnych,
 biurowych ,
 magazynowych.
Oferujemy również szeroki zakres usług, w tym:
 ochronę budowy wraz z ogrodzeniami i monitoringiem
 tworzenie nitek elektrycznych i oświetlenia na czas trwania budowy
 planowanie i organizację mediów wraz z montażem na terenie budowy w skład których
wchodzą woda, ścieki, prąd, Internet.