MODEKO

utylizacja odpadów – zbiórka odpadów

MODEKO
Anna Nowacka

mail: biuro@modeko.net.pl

www.modeko.net.pl

Firma MODEKO Roman Gulczyński powstała w 2015 roku. Tworzona przez ludzi z długoletnim doświadczeniem w branży odpadowej zajmuje się zbieraniem i transportem szerokiej gamy odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, a także czyszczeniem separatorów i zbiorników. Główną domeną działalności naszej rmy jest odbiór i zagospodarowanie olejów przepracowanych oraz innych odpadów ropopochodnych. Dysponujemy nowoczesną otą samochodową, wykwali kowaną kadrą oraz bogatym zapleczem technicznym, co gwarantuje wykonanie usług na najwyższym poziomie. Odbierane przez nas odpady przekazywane są dalej do rm, które posiadają odpowiednie instalacje do ich recyklingu, odzysku lub utylizacji. Cały proces zbierania, transportu i przekazania odpadów odbywa się zgodnie z ustawą o odpadach, ustawą o ochronie środowiska i innymi przepisami stanowiącymi podstawę prawną tych procesów.