Zakład Sieci i Zasilania od lat zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i obsługą infrastruktury elektrycznej oraz energetycznej. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do diagnozowania i lokalizacji uszkodzeń energetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia. W tej dziedzinie posiadamy również bogate doświadczenia związane z lokalizacją uszkodzeń oraz znajdowania przebiegu tras kablowych.

Główny zakres naszej działalności, to:

 • prace elektroenergetyczne dla potrzeb dużych i średnich budów,
 • sieci napowietrzne i kablowe wysokich napięć,
 • sieci napowietrzne i kablowe niskich i średnich napięć,
 • sieci elektrotrakcyjne,
 • sieci transformatorowe i prostownikowe.

Kompleksowa obsługa:

 • budów lub przebudów obiektów elektroenergetycznych,
 • remontów i układów ulic,
 • torowisk, rozjazdów oraz układów sterowania zwrotnic,
 • realizacji oświetlenia ciągów komunikacyjnych,
 • konserwacja i eksploatacja infrastruktury technicznej taboru tramwajowego.

Wykonujemy pomiary sieci stałoprądowych i zmiennoprądowych niskich i wysokich napięć:

 • diagnostyczne,
 • eksploatacyjne.

Posiadany przez nas sprawny pion projektowo-decyzyjny umożliwia realizację dowolnie dużych oraz skomplikowanych prac.

 • projekty elektroenergetyczne,
 • projekty sieci napowietrznych i kablowych,
 • projekty oświetlenia ulicznego,
 • nadzór autorski,
 • wykonywanie projektów związanych ze wznoszeniem obiektów elektroenergetycznych,
 • uczestnictwo jako branżyści w większych przedsięwzięciach budowlanych,
 • opracowanie analiz i ekspertyz w zakresie elektroenergetyki,
 • projekt infrastruktury drogowej jeśli wymaga tego zadanie.