Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą, a także pozyskiwanie inwestorów dla regionu i wspomaganie firm w procesach internacjonalizacji. Spółka właśnie dołączyła do Klubu Biznesu Olympic.

DAWG jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w Warszawie, co narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Spółka jest  partnerem władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy inwestorami zainteresowanymi podjęciem działalności w regionie, a Samorządem i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi bądź właściwą infrastrukturą. Realizuje zadania przypisane Centrom Obsługi Inwestorów i Eksporterów.
Spółka opracowała skuteczne instrumenty promocji przedsiębiorczości i wspierania firm. Pozyskując środki unijne na realizację celów statutowych, większość usług świadczy nieodpłatnie.

Od 2009 r.  Spółka działa w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nadzorowanego przez PARP. Jest również certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. DAWG działa w oparciu o wdrożony i certyfikowany Systemu Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 9001:2008
Misja DAWG realizowana jest w oparciu o działy:  Centrum Projektów Europejskich, Dolnośląskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Fundusze Pożyczkowe, Dział Zarządzania Nieruchomościami: Inkubator Przedsiębiorczości, Dolnośląski Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Innowacji oraz nieruchomość przy ul. Kotlarskiej 42 we Wrocławiu.

DAWG jako spółka wyspecjalizowana w działaniach wspierających rozwój regionu prowadzi projekty głównie w następujących obszarach:

 • pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych oraz polskich
 • promocja inwestycyjna Dolnego Śląska
 • wsparcie i pobudzanie eksportu dolnośląskich przedsiębiorców
 • organizacja misji gospodarczych
 • doradztwo gospodarcze dla sektora MŚP
 • wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, głównie start up
 • wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora MŚP
 • pomoc  w rozpoczynaniu działalności i  prowadzeniu firmy (marketing, zarządzanie, organizacja)
 • doradztwo specjalistyczne dla firm ( inwestycyjne, proinnowacyjne, proeksportowe, strategie marketingowe, biznes plany, wnioski o dofinansowanie)
 • wynajem powierzchni biurowych, sal szkoleniowych i konferencyjnych, szkolenia, konferencje, eventy
 • finansowanie rozwoju działalności gospodarczej
 • działania w obszarze ochrony środowiska