Firma Control BHP świadczy usługi z dziedziny Bezpieczeństwa oraz Higieny Pracy. Na zlecenie organizujemy szkolenia BHP wstępne oraz okresowe na wybranych stanowiskach pracy (dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, na stanowiskach robotniczych, dla pracowników administracyjno biurowych oraz inżynieryjno technicznych) we Wrocławiu i terenie Dolnego Śląska. Oceniamy a także dokumentujemy ryzyko zawodowe. Tworzymy instrukcje stanowiskowe, regulaminy pracy, prowadzimy dokumentacje powypadkową oraz karty i rejestry czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Bezpieczeństwo to nie tylko działania w zakresie regulacji procesu pracy. Dlatego też specjalizujemy się w organizacji kursów pierwszej pomocy dla pracowników firm oraz osób indywidualnych.
Propagujemy bezpieczne postawy wśród opiekunów dzieci prowadząc kampanię szkoleniową „Pomóż Maluchom”  oraz prowadząc szkolenia z pierwszej pomocy u dzieci, wśród pracowników placówek sprawujących opiekę nad dziećmi oraz rodziców.

Bezpieczeństwo przedsiębiorcy to również dobór odpowiednich rozwiązań finansowych w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, ubezpieczeń majątkowych posiadanego mienia oraz samych pracowników oferując im możliwości grupowych ubezpieczeń NW oraz zdrowotnych.
Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców poprzez przekazanie zadań firmie zewnętrznej. Sprawne działanie w zakresie BHP, a także usługi kadrowo-finansowe realizowane  przez nas w Twojej firmie pozwoli na zaoszczędzenie czasu, przez co organizacja sił przedsiębiorstwa może być skoncentrowana bezpośrednio na przedmiot jej działalności.

Kompleksowość usług oraz ich wysoki poziom jakie wdrażamy bezpośrednio przyczynia się do poprawy stanu BHP w przedsiębiorstwie co w efekcie przekłada się na wyniki finansowe. Obsługa BHP to dla nas również reprezentowanie naszych Klientów przed urzędami kontrolującymi.

Usługi:

  • Szkolenia BHP
  • Dokumentacja związana z bezpieczeństwem: ocena ryzyka zawodowego, instrukcje stanowiskowe , dokumentacje powypadkowe
  • Szkolenia z zakresu PPOŻ
  • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
  • Audyty bezpieczeństwa
  • Audyty wysokości składki „wypadkowej”
  • Doradztwo ubezpieczeniowe
  • Outsourcing kadrowo-płacowy
  • Ocena maszyn i stanowisk pod kątem minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa.