Beckhoff realizuje otwarte systemy automatyzacji w oparciu o technikę sterowania bazującą na komputerach PC. Asortyment produktów obejmuje następujące główne dziedziny: przemysłowe komputery PC, komponenty urządzeń I/O (wejścia – wyjścia), komponenty magistrali typu fieldbus, podzespoły techniki napędowej i oprogramowanie do automatyzacji. Dla wszystkich dziedzin dostępne są linie produktów, które funkcjonują jako pojedyncze komponenty lub zespolone jako kompletny, zestrojony ze sobą system sterowania. „New Automation Technology“ firmy Beckhoff oznacza uniwersalne i niezależne od branży rozwiązania w zakresie sterowania i automatyzacji, które są używane na całym świecie
w najróżniejszych aplikacjach: od komputerowego sterowania numerycznego CNC obrabiarki po inteligentne sterowanie budynkiem.

Centralne działy firmy Beckhoff, takie jak dział rozwoju, produkcja, administracja, dystrybucja, marketing, wsparcie i serwis, ulokowane są w siedzibie głównej Beckhoff Automation GmbH & Co. w Verl w Niemczech. Szybko rozprzestrzeniająca się obecność na rynku międzynarodowym wiąże się z otwieraniem filii. Dzięki współpracy z partnerami na całym świecie, Beckhoff jest reprezentowany w ponad 75 krajach.

Więcej informacji na stronie www.beckhoff.pl