A.F.O.

księgowość – finanse

A.F.O.
Waldemar Szewc

mail: afo@afo.pl
www.afo.pl

Wspieramy rozwój naszych Klientów

Wspieramy rozwój naszych Klientów. Tej misji podporządkowana jest praca ponad 30 wysoko wykwalifikowanych pracowników Kancelarii doradztwa podatkowego A.F.O., przygotowanych do świadczenia usług naszym Klientom w sytuacji ciągłych zmian w ustawodawstwie. A.F.O. działając na rynku od 1992r obsługuje obecnie ponad 250 Klientów.

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia spraw podatkowych przed Sądami Administracyjnymi oraz usługi z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz obsługi ZUS, kadr i płac. Specjalizacją naszej działalności jest obsługa spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Naszymi klientami są: międzynarodowe koncerny, spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki cywilne, właściciele firm jednoosobowych i klienci w sprawach postępowań podatkowych.

Zabezpieczeniem prowadzonej przez nas działalności są:

  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czynności doradztwa podatkowego do kwoty 120.000 euro.
  • Przechowywanie wszelkich pism, w tym opinii.
  • Bezterminowe zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w procesie doradztwa (tajemnica zawodowa).